Vagon de tren de noapte târzie


Forografie luată din vagonul în trecere printr-una din gările orășelelor limitrofe Londrei - 24/05/2017

Fotografie luată din vagonul în trecere printr-una din gările orășelelor limitrofe Londrei – 24/05/2017

Mă fascinează discuțiile lor, fie între ei, fie la telefon cu cei de acasă. Sunt mai fără rețineri, fără grija de părerea altora. Folosesc întregul arsenal de cuvinte fără nicio jenă. Uneori par nerușinați, alteori abătuți, îngrijorați, obraznici. Ignoră faptul că ceilalți de lângă ei, chiar dacă nu îi înțeleg perfect, pot remarca câte ceva din comportamentul lor.

La prima vedere par foarte sociabili. Dar în realitate, asta se întâmplă numai cu cei care fac parte din același grup. În rest, chiar dacă ceilalți vorbesc aceeași limbă nu se bucură de sociabiliatea lor. În prezența celor din afara micului lor grup ei își etalează o altă identitate: sun bogați acasă, câștigă foarte mult aici, știu că e timpul să se întoarcă acolo unde sigur pot construi un viitor mai sigur, venirea lor aici a fost ca un experiment. Dar binele de care vorbesc majoritatea dintre ei nu există. E doar o proiecție a dorului lor de casă, chiar o dorință, ca să nu spunem că e o visare doar. E vorba de un bine care nu a existat și nu există. Acesta este motivul pentru care sunt aici. Dar gândul la „ziua” în care se vor întoarce îi animă, îi face să se simtă mai puțin departe și mai puțin pierduți într-o lume pe care o înțeleg prea puțin.

Unii chiar se conving singuri și se întorc, alții doar plănuiesc, dar, între timp, câțiva încep să se descurce aici și întoarcerea se depărtează, se amână. Un grup special este al acelora care spun că sunt „legați” pentru un timp nedeterminat și care oftează când aud că unul sau altul se întoarce sau plănuiește să se întoarcă. Lor li s-au născut copii aici, iar pentru copiii lor „acasă” nu e același cu „acasă” al lor. Și aceștia, invariabil, se explică: când ei vor crește, vom decide, vor decide…

Și cei tăcuți. Pentru aceștia s-a stins delimitarea vizibilă între „acasă” și „aici”. Nu sunt total de „aici”, dar se simt mai puțin de „acolo”. Îi simți mai greu, chiar dacă îi întâlnești la fel de des ca pe ceilalți. Sunt și ei la fel de mulți, dar mai puțin vocali în public. Și mai ales, ei sunt și mai puțin sociabili cu ceilalți. Dar au ceva comun care mă face să-i înțeleg și să fiu atent la toți, indiferent din ce categorie fac parte. Îi simt.

Adesea, notez frânturi din poveștile lor de viață, frânturi furate din convorbirile dintre ei sau la telefon sau chiar din câteva vorbe pe care le schimb cu ei, uneori spontan, alteori intenționat.

Mă gândisem cândva că nu ar strica să folosesc un înregistrator pentru  a capta mai mult din ceea ce spun. Dar, deocamdată, frânturile pe care le prind din zbor și mi le amintesc reușesc să îmi pună în față mici cadre de istorii de viață care mă ajută să cunosc suflete. Asta fac și în acest moment, în acest vagon de tren de noapte târzie.

Let Us Pray! – Sixth Sunday of Easter, 21 May 2017


Lord, your presence among us gives us the power to find ourselves, to be better, more lenient with us and our neighbors. Your love heals our hearts full of hate and indifference and your boundless care keeps us alive the hope that we are not alone in our hard moments and strengthen by you, to be witness of your faith to all who are looking for you and believe in your promise.

 1. Poverty, persecution, slavery and injustice made people to lose their faith, the joy of living and the hope for a better world. Please, Lord Jesus, give compassion, courage and wisdom to your children around the world that together we can fight and defend those how are weak and lonely. Lord in your mercy: 

R.: Hear our prayer.

 1. Tired of too much suffering, left to their fate, homeless, our neighbors feel abandoned by you on the way of the cross. Please, Lord, give them the courage and hope that they need to go ahead and show them that you were always there waiting for them. Lord in your mercy: 

R.: Hear our prayer.

 1. In these difficult times, when those who lead assume great responsibilities, involving vulnerable and defenseless, we pray you God to be present in their midst, and let your voice be heard above egoism, desire of power and self- interests. Their decisions to be wise and good of all, to no longer be sacrifice innocent souls. Lord in your mercy: 

R.: Hear our prayer.

4.With hearts full of love and concern for loved ones who are far from us – parents, children, husbands, wives, brothers, sisters and friends – for all of this we pray to you o Lord Jesus to pour your blessing and keep them safety, to strengthen them in the difficult moments and make them stronger. Lord in your mercy: 

R.: Hear our prayer.

 1. The church around the world, with the variety, diversity and its wealth, is a meeting place for all Christians who are eager to learn more about the message of Christ. We pray to you God for the priests and community to receive them with open heart and the food that they give to them to strengthen their spirit to be able to serve in your name. Lord in your mercy: 

R.: Hear our prayer.

Lord, please accept the thanks and praise for what you are and do for us. Enlighten our path so that we can confess your great glory. Your love to fills our lives so that nothing to be too small to do nothing too much to give and nothing too hard to support.

Merciful Father accept these prayers for the sake of your son our Savior Jesus Christ. Amen.

Holy Mary

(Text: Cornelia Noghiu)

Să ne rugăm! – Duminica a VI-a din Timpul Pascal, 21 mai 2017


Doamne, prezența ta în mijlocul nostru ne oferă puterea de a ne regăsi pe noi înșine, de a fi mai buni, mai îngăduitori cu noi și cu aproapele nostru. Iubirea ta ne vindecă sufletele pline de ură și nepăsare, iar grija ta nemărginită ne păstrează vie speranța că nu suntem singuri în momentele noastre de rătăcire și astfel, întăriți de tine, să putem fi martori ai credinței tale pentru toți aceia care te caută și cred în promisiunea ta.

 1. Sărăcia, persecuția, sclavia și nedreptatea i-au făcut pe oameni să-și piardă credința, bucuria de a trăi și speranța într-o lume mai bună. Te rugăm, Isuse, să le dai compasiune, curaj și înțelepciune fiilor tăi din întreaga lume ca împreună să putem lupta și apăra pe cei slabi și singuri. Te rugăm:

 R.: Ascultă rugăciunea noastră.

 1. Obosiți de prea multă suferință, lăsați în voia sorții, fără un acoperiș deasupa capului, semenii noștri se simt părăsiți de tine pe drumul crucii. Te rugăm, Doamne, să le oferi mângâierea și sprijinul de care au nevoie pentru a merge mai departe și arată-le că tu ai fost mereu alături de ei în așteptare. Te rugăm:

 R.: Ascultă rugăciunea noastră.

 1. În aceste vremuri de grea încercare, când cei care conduc își asumă mari responsabilități, în care sunt implicați cei vulnerabili și lipsiți de apărare, te rugăm Doamne să fii prezent în mijlocul lor și fă ca vocea ta să fie auzită mai presus de egoismul, dorința de putere și interesul propriul. Deciziile lor să fie înțelepte și spre binele tuturor, pentru a nu mai fi sacrificate suflete nevinovate. Te rugăm:

 R.: Ascultă rugăciunea noastră.

 1. Cu inimile pline de dor și îngrijorare pentru cei dragi care sunt departe de noi – părinți,copii, soți, soții, frați surori și prieteni -, pentru toți aceștia te rugăm Doamne Isuse să reverși binecuvântarea și grija ta părintească asupra lor, care să-i întărească în clipele grele și să-i facă mai puternici. Te rugăm:

 R.: Ascultă rugăciunea noastră.

 1. Biserica din întreaga lume, cu varietatea, diversitatea și bogăția ei, este un loc de reuniune pentru creștinii de pretutideni, care sunt dornici să învețe mai multe despre mesajul lui Cristos. Te rugăm Doamne fă ca preoții și comunitatea să-i primească cu inima deschisă și să le arate calea care duce spre mântuire, iar hrana pe care le-o oferi tu să le întărească spiritul pentru a putea sluji în numele tău. Te rugăm:

 R.: Ascultă rugăciunea noastră.

Doamne, te rugăm să accepți mulțumirile și lauda noatră pentru tot ce ești și faci pentru noi. Luminează calea noastră, ca să putem mărturisi gloria ta minunată. Iubirea ta să umple viața noastră astfel încât nimic să nu fie prea mic pentru a face, nimic prea mult pentru a da și nimic prea greu pentru asuporta. Amin.

(Text: Cornelia Noghiu)

Definiția șampaniei


Încă de pe când am început să pricep ceva mai bine ce înseamnă politica și cum se mănâncă ea, atunci când au loc campanii electorale, îmi amintesc de celebrul banc, în care se adresează o întrebare și mai celebrului Radio Erevan.

Ce nu înțeleg eu din politică, însă, este de ce partidele, când vin cu un program sau cu o listă de promisiunu, nici nu se mai deranjează să analizeze că există totuși suficienți cetățeni care, deși își doresc ca promisiunile să fie ținute, înțeleg că astfel de programe, în situația concretă a unei țări, sunt de-a dreptul aiuristice.

Foarte ușor, oricine poate fi acuzat de răutate sau de dispreț, dacă ar spune că, venind cu astfel de programe, partidele mizează pe o categorie de votanți care nu înțeleg cum merg lucrurile și care au memoria scurtă – au uitat repede că la alegerile anterioare promisiunile au devenit literă moartă.

Doar astfel putem avea, chiar în țări cu îndelungă tradiție democratică și cu un public mai educat în politică, partide care vin, în perioada electorală, cu mesaje de-a dreptul de domeniul fantasticului. Fie că e vorba de planuri cincinale, fie că e vvorba de planuri pe termen scurt, toate sunt la fel de utopic-revoluționare.

Bunăoară, în Marea Britanie, fie că vorbim de conservatori, de laburiști, de liberal-democrați sau de extremiști, în afară de variațiile de ton și accente, programele partidelor arată ca o temă de școală făcută, în pripă, folosind și metoda copy-paste.

Vorbeam de variații de ton și accente. Conștiente că propriul vad electoral poate fi insuficient pentru a-și atinge scopul, după ce înșiră emele dragi nucleului dur de simpatizanți, toate partidele anunță solemn: vom lucra nu doar pentru câțiva, ci pentru fiecare în parte. Nu va mai fi posibil un bine pentru unii și un mai puțin bine pentru alții. Vin ani de bunăstare edenică!

Toți suntem luați la grămadă și ni se promite la grămadă. Egali și nimic mai mult, cu aceleași drepturi, pentru care vom fi reprezentați de ei! Doar să-i alegem. Scrierile lui Orwell sunt deja depășite, dar răspunsul de la Radio Erevan la întrebarea „Ce este șampania?” este cea mai bună descriere a realității sociale.

„Șampania este o băutură fină pe care o bea clasa muncitoare prin reprezentanții ei cei mai de seamă.”

The gift with too many rules


Text and drawing: Cornelia Noghiu

Huddled in a corner of the room, tried to count on the fingers the days left until his birthday. He counted those of the hands, then the toes: twenty days. Many, but he decided to be patient.

He tried hard to respect the promise made to his parents, that to be good and helpful when needed and he did very well, that’s why he was not worried that will not get the much desired gift. He wanted a bicycle like the one of his friend from neighbors.

His mother assured that it will receive, and he had great confidence in her word.

Day by day he stopped in front of the store and looked with admiration at the bike exposed in the window. He was displeased.

The lovers parents were determined to fulfill his desire, but not before to prepare him properly, not to be disappointed by the obstacles that he encountered in the beginning.

They bought him the best quality equipment: helmet, elbow pads and knee pads.

Once he was equipped well, they went to the park to familiarize him with the route.

He looked like a knight dressed in armor and ready for battle, but without horse.

Watching him in the father’s mind began to slip childhood memories related to cycling that he wanted to forget: a broken head, hit knees and the rude jokes of his friends.

He was determined to protect him from such unpleasant experiences, but in an exaggerated manner, requiring a lot of rules that the child did not understand and found them annoying and once confidence began to become unsafe.

Puzzled, the boy looked at his friends as they enjoyed of freedom. The small incidents amused them, even boasted with the scars acquired, but he bore the consequences of some unhappy events that didn’t belong to him and it was not obligatory to happen to him, but seeing the stubbornness of his father gave up to the present.

However, it seemed a gift too many rules, and he wanted something to make him happy and give him, his own experiences whatever they were.

Cadoul cu prea multe reguli


Text și desene: Cornelia Noghiu

Ghemuit într-un colț al camerei, încerca să numere pe degete zilele rămase până la ziua de naștere. Le numără pe cele de la mâini, apoi pe cele de la picioare: douăzeci de zile în capăt. Multe, dar se hotărâse să fie răbdător.

Se străduia din răsputeri să respecte promisiunea făcută părinților, aceea de a fi ascultător și de ajutor, atunci când era nevoie și se descurca foarte bine, de aceea nu-și făcea griji că nu va primi cadoul mult dorit. Își dorea o bicicletă, la fel ca cea a prietenului din vecini. Mama l-a asigurat că o va primi, iar el avea mare încredere în cuvântul ei.

Zi de zi se oprea în fața magazinului și privea cu admirație bicicleta expusă în vitrină. Era pe placul lui.

Părinții, iubitori, erau hotărâți să-i îndeplinească dorința, dar nu înainte de a-l pregăti cum se cuvine, ca nu cumva să fie dezamăgit de obstacolele pe care le va întâmpina în perioada de început.

I-au cumpărat echipament de cea mai bună calitate: cască, cotiere și genunchiere. După ce l-au echipat bine, au pornit spre parc, pentru a-l familiariza cu traseul.

Arăta ca un cavaler îmbrăcat în armură și gata de luptă, dar fără cal.

Privindu-l, în mintea tatălui au început să se strecoare amintiri din copilărie legate de mersul pe bicicletă pe care ar fi dorit să le uite: capul spart, genunchii loviți și glumele răutăcioase ale colegilor de clasă. Era hotărât să-l protejeze de astfel de experiențe neplăcute, însă, într-un mod exagerat, impunând o sumedenie de reguli pe care copilul nu le înțelegea și le găsea sâcâitoare, iar încrederea de odinioară începu să se transforme în nesiguranță.

Nedumerit, băiatul își privea prietenii cum se bucurau de libertate. Micile incidente îi amuzau, ba chiar se lăudau cu cicatricele căpătate, pe când el suporta consecințele unor întâmplări nefericite care nu-i aparțineau și nici nu era obligatoriu să i se întâmple chiar lui, dar văzând încăpățânarea tatălui renunță la cadou. Oricum, i se părea un dar cu prea multe reguli, iar el își dorea ceva care să-l facă fericit și să-i ofere propriile experiențe indiferent care erau ele.

Let Us Pray! – Easter Sunday, 16 April 2017


God our Father, on this Glorious Easter day we come together to offer praise and adoration for Jesus – Jesus risen, alive, powerful and victorious, the salvation of the World. Lord without the resurrection of your son our faith would be empty and without hope, but he is alive and we rejoice in the knowledge that in Jesus all that separates, injures and destroys has been overcome by that which unites and heals and creates.

 1. Christians all over the world celebrate the resurrection of Jesus Christ, our language, race and nationalities may be different but our faith is one and it keeps us united. We ask you, Lord, to be with those who suffer for testimony their faith and those who persecute you through yours brothers and sisters to receive your forgiveness and infinite love. Lord of life: 

R.: Hear our prayers.

 1. God, through your suffering death and glorious resurrection, we, the sinners, have reborn to a new life. But for the lonely, sick, those who have lost their hope, those who have departed from you and walk in darkness, those for whom life is a burden too heavy to bear, please help them to find the strength to fight and believe in the promise of resurrection. Lord of life: 

R.: Hear our prayers.

 1. Selfishness and the desire of power have created conflicts, countries destroyed by war and innocent souls killed without mercy. In such a world, you’re the only our help, God. We humbly ask to send your peace in those countries and to unite the communities broken by hatred and suffering. In their difficult moments to remember your love which forgives, forgets and hopes. Lord of life: 

R.: Hear our prayers.

 1. Far from their homes, trying to bring and maintain peace in this troubled world, to sending your message to the people who do not know you and to fulfill their mission, our friends are risking their own lives. In this special day we ask you to protect them until they return safely to their families, to the loved ones. Lord of life: 

R.: Hear our prayers. 

 1. The empty churches are the sign of the less faith in the resurrection, challenging the priests’ and yours servants’ vocation. Strengthen their faith, Lord, and accompanies in their difficult pastoral work. Their courage and faith to be help for all those who seek you. Lord of life: 

R.: Hear our prayers.

Ever living God help us now to celebrate our joy in the resurrection of Jesus and to express in our lives the love we celebrate. Death cannot hold the Lord of Life, new life for him means new life for all who believe and testimony the resurrection through Jesus Christ Our Lord.

Merciful father accept these prayers for the sake of you son our Savior Jesus Christ. Amen.

Să ne rugăm! – Duminica Învierii, Paștele, 16 aprilie2017


Dumnezeule, Tatăl nostru, în această zi glorioasă de Paști ne plecăm în fața lui Isus pentru a-i aduce mulțumire și adorație – Isus înviat, viu, puternic și glorios, mântuirea lumii. Doamne, fără învierea fiului tău, credința noastră ar fi goală și fără speranță, dar el este viu și ne bucurăm știind că prin jertfa lui Isus tot ceea ce separă, rănește și distruge a fost înlocuit cu ceea ce unește, vindecă și creează.

 1. Creștinii din întreaga lume sărbătoresc astăzi învierea triumfătoare a lui Isus Cristos, căci limba, rasa, naționalitatea pot fi diferite, dar credința noastră în tine este una și ea ne ține uniți. Te rugăm Isuse fii alături de cei care suferă pentru mărturisirea credinței lor, iar cei care te prigonesc prin frații și surorile tale să primească iertarea și iubirea ta nemărginită. Te rugăm:

 R.: Ascultă rugăciunea noastră! 

 1. Doamne, prin suferința, moartea și învierea ta glorioasă, noi cei păcătoși am renăscut la o viață nouă. Însă pentru cei singuri, bolnavi, cei care și-au pierdut speranța, cei care s-au îndepărtat de tine și umblă în întuneric, cei pentru care viața este o povară mult prea grea de purtat, te rugăm să ajuți să-și găsească tăria de a lupta și crede în promisiunea învierii. Te rugăm: 

R.: Ascultă rugăciunea noastră! 

 1. Egoismul și dorința de putere a omenilor au creat conflicte, țări distruse de războaie, suflete nevinovate ucise fără milă. Într-o astfel de lume, tu, Doamne, ești singurul nostru ajutor. Cu umilință te rugăm să trimiți pacea ta în aceste țări greu încercate și să unești comunitățile dezbinate de ură și suferință, în momentele lor dificile să-și amintească de dragostea ta care iartă, uită și nădăjduește. Te rugăm: 

R.: Ascultă rugăciunea noastră!

 1. Departe de casele lor, în încercarea de a aduce pacea într-o lume atât de tulburată, de a menține liniștea, de a transmite mesajul tău celor care nu te cunosc și de a-și îndeplini misiunea, semenii noștrii își riscă propriile vieți. În această zi deosebită, te rugăm să-i ocrotești până când se vor întoarce în siguranță la familiile lor, alături de cei dragi. Te rugăm: 

R.: Ascultă rugăciunea noastră!

 1. Bisericile goale sunt semn al credinței tot mai slabe în înviere, pun la încercare vocația preoților și a slujitorilor tăi. Te rugăm Doamne, întărește-le credința și însoțeștei în activitatea lor pastorală dificilă. Curajul și puterea lor să rămână sprijin pentru toți cei care te caută. Te rugăm: 

R.: Ascultă rugăciunea noastră! 

Dumnezeule veșnic viu, îți mulțumim pentru șansa pe care ne-ai oferi-o de a sărbători bucuria noastră prin învierea lui Isus și să o putem exprima în viața noastră de zi cu zi. Moartea nu-l poate ține pe Domnul vieții, viața nouă pentru el înseamnă viață nouă pentru toți cei care cred și mărturisesc învierea prin Isus Cristos Domnul Nostru. Amin.

In the Empty of the Mind: „Religion is Bullshit”


„- You saw what he did that crazy? I just heard on the radio that happened. He crashed into tourists and then started running until he was killed.

– Religion is bullshit!

– Yes, religion is bullshit. ”

The discussion took place between two people of different ages, one 30 and the other about 70 years. The person of 70 years, when he realized that I was in the car, he stopped suddenly blushed discussion, disappearing through the door of the canteen.

Youngest person made-sentence comment, to stressing, and because I was present, trying to provoke me. He knew who I was. But I did not answer the challenge and the conversation ended with the departure of the older man.

It was a discussion between one that says Orthodox Christian, one Romanian, and one Roman Catholic, an Irishman. The topic of discussion was the terrorist attack near the British Parliament, where a man crashed into tourists, then jumped out and ran toward the building until he was killed by a policeman. In turn, he managed to kill a policeman and two other civilians, wounding 40 people, including a couple of Romanian.

At first, only a radical question about a radical situation, that was it, even if he had the intention to cause. I had not jumped into battle, being faithful, but not radically. But who cab talk to these people who listen such sentences in the case of such events?

All of it is a conflict of values, to varying degrees and up to a maximum severity measure that belittled each other’s values, to even denial. And here, in misunderstanding and rejection, it is just a step away to events of this kind.

In fact, this is the result of a total failure of the so-called integration. It is the clash of two worlds, which, in the minds of many, not only refused, but just can not communicate. So, what is different is „shit”, you must loose it. That’s the limit we confront. There is a lack of thought.

And then “the goal of terrorism is o create terror and fear. Fear undermines faith in the establishment. It weakens the enemy from within … causing unrest in the masses. Write this down. Terrorism is no an expression of rage. Terrorism is a political weapon”. Finally we talk about the “loss of faith …”. ((Dan Brown, Angels and Demons)

Rehearsal for Getting Married


Text and drawing: Cornelia Noghiu

Dressed in a white dress, two times bigger than her height, which she had borrowed from her mom, Elena was running towards the meeting place which she had established together with her friends.

She was six years old and a few months. She was ready for the big day that she prepared for long time. She had decided to enter in the adult world and for that she had to fulfill a few conditions: first to find a partner and after to get married. They didn’t love each other but it didn’t matter. Even the adults don’t get married always from love.

The boy, named Andrew, younger than she and shy, tried to escape from the obligation that the girl imposed by force, but could not because he owed a few pennies and the theme on which she had made at mathematics, so he want-or-not, had to be the groom, there was no escape. He had received very clear instructions. He had to look flawless: the hair well arranged and the face washed – because it happened to forget sometimes this thing – the new suit and shoes well polished and for the party half of the food – cheese, bread and some sweets, what was missing was the duty of the bride to bring.

The priest was a boy from the neighborhood, who knew a lot of prayers, for he was an altar boy at the church.

The musicians, two girls and two boys who had learned a few popular songs at the weddings in the village, they brought a harmonica and a whistle, they played well.

The wedding was set at 12 o’clock, in the middle of the day, to be enough time for fun.

Everything being well prepared the guests began to arrive. The youngest one went crawling, hadn’t learned to walk yet, but he had been brought up by his older sister because she didn’t have with whom to leave him at home. The guests sat on the grass waiting for the happy couple. Suddenly the bride came in her white dress, linked well in the waist for afraid not to cling in it. On her head she wore a crown of daisies and on feet a pair of sandals that she attached heels at some broken sandals of her mother, to be taller.

When she approached at the set place, she prevented and fell down. She stood up quikly, happy she didn’t spoil the dress. The hit knees didn’t worried her very much. She was used with this. She sat down in the front and looked uneasy after Andrew, which was very late. After a while the groom arrived, with the hair tousled well, the eyes red from crying, dressed in an old shirt, a pair of trousers patched in the knees, without shoes, and from so much ran the dust stuck to his feet, it looked like he was wearing a pair of boots.

Elena couldn’t believe it. She looked at him very angry. How it was possible something like that?

Cried the boy explains how, tried to sneak with the new suit, shoes and food, gave nose-to-nose with his mom, she spanked his bottom. He hardly managed to escape from her strong hands.

Much too late to give up, the girl agreed to continue the ceremony, but she asked to the chosen one to stand in the back, because she was ashamed with him.

The wedding guests laughed and gossiped, without caring for their sadness.

The priest more sympathetic, he approached to the couple and he consoled them, then he began to speak with a loud voice: „Elena and Andrew are you agree to get married here, in front of God and my”?, he asked.

Both of them said yes and they put on finger the rings, improvised of two pieces of wire, and after started the party.

They ran and jumped up and down, because they were free to dance how they wanted.

The food was not too much, but each had a little piece.

The fun kept up until evening, when the guests began to get tired and to retired to their homes.

The new couple left alone, exhausted from too many responsibilities, now they began to understand how working things in the world of the adults and that any change requires time, effort patience and especially maturity. And have decided to stay children for a while.